vrtané studny
tepelná čerpadla
prohlubování kopaných studní vrty

Záruky a garance

-NEBEREME ZÁLOHU

Záruka vydatnosti VRTANÉ STUDNY

ve smlouvě, kterou uzavřeme se zákazníkem je předem stanovena MINIMÁLNÍ vydatnost vrtané stuny v množství 3000 litrů /den. V případě nesplnění smluvně zaručené minimální vydatnosti vrtané studny ,nebudou účtovány žádné náklady.

Hloubka VRTANÉ STUDNY

Smluvně je stanovena MAXIMÁLNÍ hloubka vrtané studny. V případě překročení smluvně stanovené maximální hloubky vrtané studny, nebudou účtovány navíc odvrtané metry . V případě mělčí vrtané studny budou fakturovány skutečně odvrtané metry.

Kvalita prací a vydatnost

Smluvně je zaručena záruka 60 měsíců od předání díla na vydatnost vrtané studny a kvalitu vrtných prací. Záruka 24 měs. na čerpací techniku,a montážní práce.

Finanční úhrada prací

Veškeré práce – hydrogeologický projekt, stavební projekt, čerpací zkouška, vrtné práce a vyhodnocení prací , vč. případného vyřízení stavebního povolení ,jsou hrazeny !!!!!! až po dokladování garantované vydatnosti studny. Garantovanou vydatnost vrtané studny dokladujeme čerpací zkouškou s tím, že do vrtané studny instalujeme naše provozní čerpadlo,na výstupním potrubí z vrtané studny je instalován vodoměr a zákazník si sám může odečíst protečené množství vody z vrtané studny

NIKDY !!!!! nefakturujeme práce do té doby, pokud z námi provedené vrtané studny „neteče“ při čerpací zkoušce naprosto čistá voda.