vrtané studny
tepelná čerpadla
prohlubování kopaných studní vrty

vrtané studny

Vrtané studny prováníme i v okolí Prahy, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Mnichovo Hradiště, Jičín. Přijedeme a stanovíme vhodnou technologii a postup domluvíme na místě. Provádíme i prohlubování kopaných studní vrty.

Při dodávce vrtaných studní na klíč realizujeme dodávku v tomto postupu :n1_harrachov

1 . LOKALIZACE

Lokalizace – stanovení parametrů vrtané studny a vhodné technologie

  • Osobní návštěva na lokalitě z hlediska optimalizace umístění vrtané studny
  • Určení parametrů vrtané studny v závislosti na geologických poměrech lokality a požadované vydatnosti vrtané studny

2. PROJEKČNÍ A LEGISLATIVNÍ PŘÍPRAVA

Vrtané studny jsou vodohospodářským dílem které podléhá územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Nezbytnou projektovou dokumentací pro vydání UR a stav. povolení jsou:

  • Hydrogeologický projekt – řeší umístění vrtané studny na lokalitě z hlediska hydrogeologických parametrů a možného ovlivnění stávajících vodních zdrojů v okolí.
  • Stavební projekt – řeší výpočty spotřeby vody, bezpečné vzdálenosti od možných zdrojů znečištění, úpravu zhlaví vrtu a přípojku do objektu.
  • Vyhodnocení prací – řeší výsledek čerpací zkoušky se zhodnocením vydatnosti vrtané studny a doporučeného odběru vody z vrtané studny, vzhledem k případným stávajícím zdrojům v okolí.

Vrtané studny

Vlastní provedení vrtané studny, vypažení studny PVC zárubnicemi se štěrbinovým filtrem (s atestem na pitnou vodu), filtračním obsypem frakce 2/4mm a cementací mezikruží.

Čerpací zkoušky – monitoring – analýzy

Na provedeném vrtu se po vystrojení provede čerpací zkouška, která stanoví konkrétní vydatnost zdroje, sledování hladin stávajících vodních zdrojů a laboratorní analýzy vzorků vody.

Montážní práce

Po vzájemné dohodě realizujeme kompletaci vrtané studny:zaskruzeni-studny

  • Zaskružení vrtu do PP šachty viz. kliknutí
  • Montáž vhodného čerpadla (Grundfos, Willo, KSB, Sigma, Calpeda)
  • Přípojku do objektu včetně zemních prací, montáž tlakové nádoby
  • Desinfekce, tlaková zkouška, elektro revize
  • Kolaudace vrtané studny

 

V případě zájmu vyplňte poptávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon: (vyžadováno):

Katastrální území - lokalita:

Parcelní číslo:

Vaše zpráva