vrtané studny
tepelná čerpadla
prohlubování kopaných studní vrty

O nás

Firma byla založena v r.1991 se zaměřením na realizaci vrtaných studní a na instalaci tepelných čerpadel

Odborné a technické zázemí firmy je zárukou toho, že vždy dokáže najít optimální řešení požadavku zákazníka, jak z hlediska problematiky výstavby vodního n2_jestedzdroje, tak z hlediska problematiky úsporného vytápění tepelnými čerpadly

Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla realizujeme ve všech typech hornin, vždy s maximálním důrazem na kvalitu námi provedených prací.

U vrtaných studní poskytujeme vždy záruku na vydatnost studny.

Zpracování kompletní projekční dokumentace, případné vyřízení stavebního povolení a následné zprovoznění studny /čerpadlo,zaskružení,přípojky/ je pro nás samozřemostí.

Pro vrtanaé studny používáme silnostěnné vystrojovací PVC materiály s atestem pitná voda / Alphacan Omniplast – Holandsko/ se štěrbinovou perforací opatřenou centrátory pro dokonalé vedení výstroje v ose vrtu, kvalitní obsyp mezikruží kačírkem 2/5mm a těsnění úvodu vrtu granulovaným bentonitem

Pro vrty pro tepelná čerpadla používáme značkové kolektory od firmy GWE Pumpenboese – Německo – z materiálu PE-RC 100 STRONG, s unikátní technologií bezesvarového vratného kolena kolektoru chráněného vysokomolekulární pryskyřicovou hlavou a se zárukou na těsnost kolektoru 10 let a životnosti systému 100 let .